Partner Vannrens as

Vann og avløp


                  Firmaet ble etablert i 1998 som et aksjeselskap under navnet                  Partner Vannrens AS  med hovedkontor i Sokndal4380 Hauge i Dalane

Forretningsideen var vannbehandlingsanlegg, men firmaet har senere utviklet prefabrikkerte trykkøkningsstasjoner, kloakkpumpestasjoner og kloakkrenseanlegg.